O fundacji

 

Fundacja Renowacja na co dzień wspiera i aktywizuje zawodowo osoby narażone na wykluczenie społecznie. Ideą naszego programu jest wszechstronna pomoc w szczególności osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, uzależnionym oraz byłym więźniom.

W polskim społeczeństwie ukazuje się wiele czynników, które powodują wykluczenie społeczne. Wierzymy, że osoby z niepełnosprawnością są samodzielne i aktywne w każdej sferze swojego życia. Wychodząc naprzeciw stereotypom oferujemy wsparcie umożliwiające powrót do aktywności zawodowej. Przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych jest priorytetem dla naszej fundacji, dlatego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak i ich rodziny z naszą pomocą będą wstanie pokonać strach, wykorzystując własne uzdolnienia, zasoby i możliwości.